Antalet sålda ljudböcker

Inga kommentarer

Jag läste ett intressant inlägg på SvB-bloggen om antalet sålda ljudböcker. I inlägget berättar Tove Leffler  att siffran på antalet sålda ljudböcker under 2011 varit felaktigt.

Man har trott att ljudbokslyssnandet minskat de senaste åren men så verkar inte vara fallet. Under 2011 köpte vi 134 500 ljudböcker enligt Elibs statistik vilket i säg är nästan en fördubbling mot antal sålda ljudböcker 2008. Enligt blogginlägget saknas dock de böcker som streamas från tex Storytel och Laudio i statistiken. Räknas detta med har ljudbokslyssnandet ökat markant.

Jag som lånar nästan alla mina ljudböcker på biblan undrar förstås hur det ser ut med bibliotekens utlånande av ljudböcker? Har detta ökat eller minskat? Och finns dessa ljudbökcer med i statistiken?

Ett ökande av antal ljudbokslysnare är bra tycker jag (förstås!) för det säkerställer att många böcker kommer att ges ut i ljudboksformat även framöver.

Skriv en kommentar